Skip to main content

Systémová řešení pro metro a železnice

Infrastrukturní a palubní řídicí a komunikační systémy, řešení pro pozemní železnici a metro.

Systémy pro metro

Navrhujeme a dodáváme komplexní řešení řídících a zabezpečovacích systémů (ATC, CTBC, FDS systém pro detekci pádu do kolejiště), komunikační technologii T2G a informační systémy pro metro. Ve spolupráci s našimi partnery dodáváme technologie do vozidel metra a do infrastruktury (datové sítě, dohledové systémy, systém hlasových varování, apod.) jejichž integraci do funkčních celků zajišťuje spolehlivý bezdrátový přenosový systém.

Pro dodávané technologie zajišťujeme též projekční a inženýrské činnosti včetně odborných konzultací s cílem vytvořit pro zákazníka optimální ucelené řešení a výhledem na dlouholeté použití takových technologií ve vozidlech metra i v infrastruktuře.

Systémy pro metro

rcMAV systém

Vlaková souprava INSPIRO metra ve Varšavě (zdroj: Metro Warszawskie Sp. z o.o.)

rcMAV je komplexní řešení, které přispívá ke zvýšení bezpečnosti dopravy (včetně osobní dopravy) především tam, kde je třeba využít bezpečnou a spolehlivou komunikaci mezi mobilní a infrastrukturní částí.

Systémy pro metro

rmCBTC

rmCBTC (zdroj: Rail-Mil Computers sp. z o.o.)

Komplexní řešení systému automatického řízení vlaků třídy CBTC pro infrastrukturu a vozidla navržený a vyvinutý naším partnerem Rail-Mil Computers sp. z o.o. (Polsko) tak, aby splňoval požadavky ERTMS/ ETCS.

Systémy pro pozemní kolejovou dopravu / železnice

Navrhujeme a dodáváme komplexní řešení řídících a zabezpečovacích systémů (liniové a příjezdové zabezpečovací systémy), komunikační technologii T2G a informační systémy pro oblast pozemní kolejové dopravy / železnici. Ve spolupráci s našimi partnery dodáváme technologie do kolejových vozidel a do infrastruktury (datové sítě, dohledové systémy, systém hlasových varování, informační systémy, apod.).

Pro dodávané technologie zajišťujeme též projekční a inženýrské činnosti včetně odborných konzultací s cílem vytvořit pro zákazníka optimální ucelené řešení a výhledem na dlouholeté použití takových technologií v kolejových vozidlech i v infrastruktuře.

Systémy pro železnici

rcT2G - komunikační systém

rcT2G - komunikační systém

rcT2G (Train to Ground) komunikační systém poskytuje transparentní přenosovou cestu založenou na standardech Ethernetu jako trvalé, spolehlivé, řízené a šifrované spojení pro řízené datové přenosy (včetně QoS) v kritických aplikacích jako je ATP / ATC / CBTC / ETCS / FRMCS nebo pro jiné technologie/aplikace (dohledové systémy CCTV, hlasové komunikační systémy na bázi IP, diagnostika a obecné data) s potřebou datových přenosů mezi mobilními a infrastrukturními částmi.

Systémy pro železnici

CBL2010 traťový zabezpečovací systém

Traťový zabezpečovací systém CBL2010

CBL2010 je traťový zabezpečovací systém a je určen pro zabezpečení vlakové dopravy na železničních tratích. Systém byl vyvinut na základě počítačových staničních rozhraní typu KIS a počítačových řadičů linek KSL.

Systémy pro železnici

KSP-7M přejezdový signalizační systém

Přejezdový signalizační systém KSP-7M

Přejezdový signalizační systém KSP-7M je vhodný pro použití s počítadly náprav Frauscher nebo jakýmkoli jiným zařízením pro detekci obsazenosti kolejí. KSP-7M lze použít na všech typech jednokolejných i vícekolejných tratí s volitelnými vlečkami, na elektrifikovaných i neelektrifikovaných tratích, v příměstské i dálkové dopravě, osobní i nákladní.

Systémy pro železnici

rmDSIP informační systém pro cestující

Informační systém pro cestující rmDSIP

Informační systém pro cestující rmDSIP zobrazuje v reálném čase informace o době odjezdu vlaku na základě informací z jízdního řádu nebo statistických údajů charakterizujících rychlost provozu na daném úseku nebo informací ze systému řízení dopravy (poloha vlaku, zpoždění ve vztahu k jízdnímu řádu).

Informace se zobrazují na panelech SIP-PI. Mohou být doprovázeny zvukovými hlášeními - výstrahami, informacemi a hlášeními o vjezdu vlaku, generované staničním serverem.

Systémy pro železnici

rmSDO detekce objektů v nebezpečné zóně

Systém detekce objektů v nebezpečné zóně rmSDO

Systém detekce objektů v nebezpečné zóně rmSDO detekuje nebezpečné situace, například osoby či objekty, které se blíží k okraji nástupiště a padají na kolejiště. rmSDO lze použít "ostrovně" i v kombinaci s jinými typy objektů. Vyhodnocování je plně autonomní a operátorské a servisní konzole mohou sledovat i více objektů současně. Veškeré situace se archivují a je možné je zpětně reprodukovat.

Systémy pro železnici

rm110 systém řízení technickými zařízení

Systém řízení technickými zařízení rm110

Systém řízení technickými zařízení rm110 drážních objektů s integrátorem systémů a zařízení požární ochrany. RM110 je integrátor požárních a technických systémů a zařízení, který umožňuje spolupráci automatizačních a bezpečnostních systémů.

RM110 integruje systémy požární ochrany, systém detekce kolejových objektů, systém náhledu dopravní situace, systém diagnostiky činnosti jednotlivých prvků a zařízení systému, informační systém pro cestující, zvukový výstražný systém, komunikační systémy, automatizační systémy a další do jednotné provozní roviny.